Wydawałoby się, że wykonanie studni polega na wywierceniu dziury i zamontowaniu odpowiednich materiałów w ziemi. Jednak niezależnie od tego, czy mowa o studniach głębinowych, hydroforowych lub innych, należy najpierw dowiedzieć się, czy postawienie jej na swojej posesji jest w ogóle możliwe. Dlatego w dzisiejszym artykule podpowiemy, jaki rodzaj ujęcia wody wybrać, aby inwestycja okazała się trafionym wyborem, który pomoże w obniżeniu wartości rachunku za wodę.

Kiedy najlepiej zainwestować w studnię głębinową?

Studnie głębinowe najczęściej budowane są w gospodarstwach domowych posiadających spore  zapotrzebowanie na wodę lub usytuowanych z dala od sieci wodociągowej. Inwestycja w studnię jest pewnym rodzajem niezależności, ponieważ w przypadku awarii elektrowni wodnej posiadacz ujęcia wodnego będzie miał nadal stały dostęp do wody. Bardzo ważną sprawą jest odpowiedni dobór urządzeń pompujących do studni. Przy doborze należy wziąć pod uwagę, jakie będzie zapotrzebowanie na wodę oraz do czego dana studnia będzie użytkowana.

Budowa studni głębinowej okaże się również świetnym rozwiązaniem w przypadku dysponowania przez właściciela dużym obszarem rolnym bądź ogrodowym, który wymaga nieustannego nawodnienia. Posiadanie niezależnej studni przyczyni się również do znacznego obniżenia rachunków za wodę. Studnie głębinowe charakteryzują się większą średnicą rury studziennej, która umożliwia montaż pompy głębinowej w środku studni. Odpowiednio dobrana pompa głębinowa zanurzona na docelowej głębokości wypompowuje wodę przez wąż tłoczny, transportując ją do zbiornika, z którego to następuje dalsze rozprowadzenie wody po instalacji. 

Kiedy najlepiej zainwestować w studnię hydroforową?

Przede wszystkim trzeba zacząć od tego czy w ogóle istnieje możliwość wykonania tego rodzaju studni na naszej działce. Aby prawidłowo funkcjonowała studnia hydroforowa, warunki geologiczne muszą spełniać odpowiednie właściwości. Lustro wody nie powinno być głębsze niż 7 m, a warstwa wodonośna powinna składać się z gruntów przepuszczalnych, upraszczając z gruntów grubszych frakcji tj. piaski i żwiry. Taka studnia charakteryzuje się mniejszą średnicą rury ssawnej, która umożliwia tylko i wyłącznie montaż pompy nawierzchniowej. Może być to pompa hydroforowa, zestaw hydroforowy lub też pompa ręczna. 

Przed inwestycją w studnię hydroforową należy także dobrze poznać swoje zapotrzebowanie na wodę. Jeśli wybrany zbiornik okaże się zbyt mały, doprowadzi to do częstego włączania i wyłączania się instalacji. Wówczas żywotność silnika znacząco się skróci, a rachunki za prąd zwiększą się zamiast zmaleć.

Prawo wodne a wykonanie studni

Aktualne przepisy zezwalają na budowę, a co za tym idzie pogłębianie studni bez żadnego pozwolenia wodnoprawnego. Jednak nie oznacza to, że postawienie studni może odbyć się w każdym dowolnie wybranym miejscu. W tym momencie należy dostosować się do istniejącego prawa budowlanego. Poniżej znajdują się informacje, które należy sprawdzić przed budową studni – są to niezbędne odległości wyznaczone przez Ministra Infrastruktury.

  • 5 m od granicy działki
  • 7,5 m od przydrożnego rowu
  • 15 m od budynków inwentarskich
  • 30 m od drenażu rozsączającego kanalizację indywidualną
  • 70 m od najbliższego drenażu lokalnej kanalizacji, gruntów wykorzystywanych do oczyszczania ścieków bez ich przeznaczenia rolnego, a także nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt

Jak można zauważyć, zarówno budowa studni głębinowej, jak i hydroforowej posiada swoje plusy oraz minusy. Wszystko jednak zależy od indywidualnego zapotrzebowania związanego z jej wykorzystaniem. Wykonanie studni szczególnie opłaca się zastosować w miejscowościach, gdzie istnieje spore ryzyko przerw w pracy w wodociągach. Dodatkowo zbudowanie odpowiedniej studni wraz z dobrze dobranymi komponentami pozwoli uzyskać bardzo wysoką wydajność eksploatacyjną przy jednoczesnym zmniejszeniu rachunku za wodę.