czysta woda slider
NASZA OFERTA
Wykonujemy odwierty pionowe pod studnie wraz z doborem i montażem pompy. Służymy doradztwem, a naszym głównym celem jest zadowolony klient.
W naszym zespole stawiamy na jakość, profesjonalizm, szybki czas realizacji i długożywotność wierconych przez nas studni.

Studnie wykonujemy metodą wiercenia z rurowaniem.  Metoda ta jest najbardziej dokładna spośród wszystkich możliwych. Jej niewątpliwą zaletą jest bardzo niewielka dewastacja terenu wokół odwiertu, a żywotność wierconych przez nas studni dochodzi nawet do 50 lat!(podaję taką liczbę nie bez powodu, cały czas wiercimy pod okiem naszego dziadka który wykonywał odwierty przez ponad 50 lat) Studnie wykonywane metodą „wbijania”, wkręcania lub płuczki mają bardzo krótką żywotność (ok. 5 lat) i małą wydajność. Wykonanie takich studni wiąże się również ze znaczną dewastacją terenu wokół otworu. Metoda wiercenia z rurowaniem pozwala dodatkowo na wychwycenie warstwy wodonośnej z dużą dokładnością (do 20 cm). Daje również możliwość zafiltrowania warstwy wodonośnej o miąższości 50 cm.

Proces wykonania studni wygląda następująco:
– przyjeżdżamy w umówionym terminie we wskazane przez klienta miejsce,
– odpowiednio zabezpieczamy miejsce pracy,
– starannie dokonujemy odwiertu wraz z rurowaniem otworu,
– jeżeli jest już odpowiedni podkład i odpowiednie lustro wody, dokonujemy doboru filtra,
– kolejnym krokiem jest usunięcie rur roboczych,
– na koniec robimy próbne pompowanie.

Na życzenie klienta również dokonujemy doboru i montażu pompy we wskazanym miejscu.

ikonka odwierty

ODWIERTY

Przy naszych pracach odpowiednio zabezpieczamy teren tak aby na działce nie spowodować żadnych zniszczeń.

ikona montaż

MONTAŻ POMP

Dobieramy odpowiedni rodzaj pompy pod dane ujęcie wraz z montażem.

ikona doradztwo

DORADZTWO

Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

ikona jakosć

MATERIAŁY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Studnie są wykonywane z materiałów atestowanych do wody.

ikona realizacja

SPRAWNA REALIZACJA

Jesteśmy świadomi że dla klienta bardzo ważna rolę odgrywa czas, dlatego zawsze staramy się zrealizować pracę najszybciej jak to jest możliwe.

Prawo wodne
Według ustawy „PRAWO WODNE”, właściciel gruntu bez specjalnego zezwolenia (zwanego pozwoleniem wodnoprawnym) ma prawo korzystać z wód wgłębnych (podziemnych), znajdujących się w obrębie jego posesji, jeśli pobór wody nie przekracza 5 m³/dobę, a głębokość odwiertu nie może przekroczyć 30 m!

Studnia powinna być usytuowana minimum 5 m od granicy działki (chyba że sąsiad wyrazi zgodę na mniejszą odległość), 7,5 m od osi rowu, 15 m od szamba i budynków inwentarskich, płyt gnojowych i miejsc wydzielonych chowu zwierząt, 30 m od drenu rozsączającego ścieki oczyszczone biologicznie i 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.

odpowiednie lokalizacja studni względem innych obiektów

Galeria Zdjęć

Kontakt